Laatste nieuws Laatste nieuws
Praktijk Dr. Schepens- van Dongen Praktijk Dr. Schepens- van Dongen
Praktijkassistentie en ondersteuning Praktijkassistentie en ondersteuning
Waarneming &  Huisartsenpost Waarneming &  Huisartsenpost
Locatie en routebeschrijving Locatie en routebeschrijving
Links Links
Praktijknaam en Logo Praktijknaam en Logo
Samenwerking Samenwerking
Diversen Diversen
Aequilan, Huisartsenpraktijk Schepens

Dr. H.M.T.Schepens- van Dongen

praktische informatie

Klik voor meer informatie over de huisartsen op Dr. Schepens- van Dongen
Informatie over de huisartsen in dienst van Dr. Schepens klik op de knop Dr.Jobse/Dr Smithuis
Informatie over de andere praktijken binnen de hoed zie de links op de homepage

PRAKTISCHE INFORMATIE

Praktijktijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 - 17.00u.
Tussen 12.30 -13.30u heeft de assistente lunchpauze.
Buiten deze tijden kunt u, op afspraak, terecht bij de huisartsenpost.

Maak a.u.b. gebruik van de vaste opbeltijden:

afspraken en huisbezoek aanvragen 8.00 - 10.00u
telefonisch terugbelspreekuur arts 11.30-12.30u en assistente 13.30u-14.00u
receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar

Telefoonnummers:
algemeen (076) - 5654316
receptenlijn (076) -5611656
intercollegiaal overleg; (076) - 5654316, toets 6

spoednummer: u belt het algemene nummer (076)- 5654316 en drukt direct op toets 1
of u belt 06-54967020

U kunt gebruik maken van dit spoednummer, wanneer er dringend medische hulp nodig is. Let op: buiten de praktijkuren wordt dit nummer niet beantwoord!!
Dan belt u de Huisartsenpost (076) 5258500 of zo nodig 112.

Afspraken die niet voor dezelfde dag hoeven gepland kunt u ook aanvragen via de mail; mensen die problemen hebben met hun gehoor, kunnen ook het beste gebruik maken van die optie. U kunt per mail ook informatie doorgeven of een vraag stellen. Voor haast hebbende zaken is de mail niet geschikt, dan is het beter (iemand voor u) te (laten) bellen of aan de balie van de assistente te komen.

Mailadres: huisarts.h.schepensvandongen@gmail.com

Spreekuurtijden
Wij werken in onze praktijk uitsluitend op afspraak.

Telefonisch terugbelspreekuur
Van 10.00-12.00 kunt u bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken. De assistente verbindt zo nodig direct door met de arts, danwel vraagt u terug te bellen nadat zij ruggespraak heeft kunnen houden met de dokter. In het algemeen is er een beperking in het telefonisch beoordelen van gezondheidsklachten. Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak te maken.

Visite aan huis
Tussen 8.00 - 10.00 uur kunt u een visite aanvragen.
Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het indien mogelijk beter om naar de praktijk te komen.

Speciale spreekuren
Voor kleine operaties van huidafwijkingen, ingegroeide teennagels, vet- en talgknobbels en hardnekkige wratten is er een speciaal spreekuur, waarover u met de assistente contact kunt opnemen.
Voor nadere informatie over het wrattenspreekuur kunt u eveneens de assistente
raadplegen.

EHBO

Voor verwondingen, brandletsels en ongevallen kunt u altijd direct bij de assistente terecht. Als u kans ziet uw komst aan te kondigen, dan kan de assistente zo nodig de arts oproepen.


Tijdsverdeling artsen
Dr. Schepens- van Dongen is praktijkvoerend huisarts. Zij heeft twee collega artsen in dienst, Dr. Smithuis en Dr.Jobse.
Dr. Woudenberg gaat per oktober starten in de praktijk van zijn vader in Tilburg en zal patiënten die veel bij hem kwamen, overdragen aan Dr.Smithuis.
Dr. Schepens is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag, in drukke periodes ook op woensdagochtend.
De genoemde ochtenden is er een dubbel spreekuur. Dr.Smithuis werkt op maandag en vrijdag, Dr Jobse op dinsdag tot en met donderdag.
U kunt bij de assistente desgewenst aangeven bij wie u een afspraak wilt maken.Zij probeert dit zoveel mogelijk te honoreren.

Praktijkassistentes

In onze praktijk zijn al geruime tijd twee doktersassistenten werkzaam:
Belinda Hermans en Josje Hartkoorn.
Bij onze assistentes kunt u terecht met veel praktische vragen.
Zij verzorgen de spreekuurplanning en het visiteschema van de artsen.

Daarbij wordt door de assistente meestal (mede afhankelijk van de drukte)
gevraagd naar de reden van de afspraak.
Dit heeft te maken met het feit, dat zij een inschatting moet maken
of er een consult, danwel telefonisch consult gepland kan worden,
danwel dat een visite noodzakelijk is.
Ook moet zij inschatten hoeveel haast een vraag van een patient heeft.
Het kan best zo zijn, dat u de inhoud van uw vraag liever met de arts alleen
bespreekt, hetgeen u vanzelfsprekend mag aangeven.
Overigens hebben onze assistentes, net als wij, een beroepsgeheim
en wordt er in onze praktijk zorgvuldig met informatie omgegaan.
Assistententaken

Op afspraak kunt u bij de assistentes terecht voor:

-bloeddrukspreekuur
-diabetesspreekuur
-oren uitspuiten
-gewichtscontrole
-begeleiding bij stoppen met roken
-verbinden van wonden
-geven van injecties
-wrattenspreekuur
-verwijderen van hechtingen
-zwangerschapstesten
-meten van doorstroming van de bloedvaten(doppleronderzoek)
-gehoortest(audiometrie)
-blazen van een longfunctie(spirometrie)
-informatiefolders en adressen

Zonder afspraak kunt u terecht voor:
-urine-onderzoek
svp met naam en geboortedatum op het potje voor 10.00u afgeven;
links van de balie is een doorgeefluik naar het laboratorium, waar u het potje in kan plaatsen. Voor de uitslag kunt u bellen tussen half 12 en half een of op het telefonisch spreekuur van 13.30-14.00.